Nội dung hỗ trợ của Home - start

 • Việc đến nhà diễn ra 1 lần mỗi tuần, mỗi lần 2 tiếng, dự kiến khoảng 4 đến 6 tuần (khoảng 2 tháng). Chúng tôi sẽ cùng trò chuyện, vừa chăm sóc con cái vừa làm việc nhà.
  ※Nhưng chúng tôi không phải bảo mẫu hoặc người giúp việc gia đình.
 • Cụ thể sẽ làm gì thì ban đầu chúng tôi và bạn sẽ cùng nhau quyết định.

Hoạt động ví dụ

 • Cùng nhau chơi với trẻ
 • Cùng nhau chế biến đồ ăn dặm
 • Cùng nhau nói chuyện về việc nuôi dạy trẻ
 • Cùng nhau thử đến những nơi có không gian dành cho nuôi dạy trẻ hoặc các trung tâm hỗ trợ nuôi dạy trẻ
 • Cùng nhau đi công viên, bệnh viện, đi chợ/ mua sắm, v.v.

Quy trình sử dụng

 • Đăng kí

  Xin hãy thoải mái gọi điện thoại hoặc gửi email đến Home - start ở gần nơi bạn ở nhất.
  (Địa chỉ liên lạc của các nơi xin lấy ở đây)
  Chúng tôi sẽ gửi đơn đăng kí đến và bạn hãy điền vào đơn.

 • Lần đến thăm đầu tiên của Người tổ chức (nhân viên điều tiết)

  Ban đầu, người tổ chức sẽ đến thăm nhà
  Người này sẽ trao đổi với bạn và quyết định xem cụ thể cùng làm việc gì

 • Giới thiệu người đến thăm nhà (tình nguyện viên)

  Người tổ chức sẽ đến nhà cùng với người đến thăm nhà để giới thiệu
  Sau đó tất cả cùng xác nhận và điều chỉnh ngày giờ đến thăm hay nội dung hoạt động

 • Đến thăm định kì

  Người đến thăm nhà sẽ đến mỗi tuần 1 lần, mỗi lần khoảng 2 tiếng và tổng cộng khoảng 4 - 6 lần.
  Nếu muốn thay đổi nội dung hoạt động thì bạn có thể trao đổi với người tổ chức bất cứ lúc nào

  * Trường hợp thay đổi ngày giờ cũng hãy liên lạc với người tổ chức

 • 5. Người tổ chức đến thăm lại

  Người tổ chức sẽ đến thăm một lần nữa và cùng nhìn lại các nội dung hỗ trợ
  Tùy tình huống, có thể có trường hợp kéo dài khoảng thời gian đến thăm

* Chúng tôi cũng đang tuyển tình nguyện viên đến thăm nhà!
Chúng tôi tổ chức lớp học bồi dưỡng người đến thăm nhà mỗi năm 1 lần. Cụ thể xin hãy hỏi Home - start ở gần nơi bạn ở nhất.

Liên hệ chúng tôi

Tìm kiếm từ bản đồ Google

Liên hệ chúng tôi